Anne-Stine Johnsbråten
manusutvikling og utgivelse av fotoboken "Good Wife, Wise Mother – Women in Japan"

2017 October Foto NOK 100 000

Anne-Stine Johnsbråtens fotoprosjekt «Good Wife, Wise Mother» skildrer rundt 100 japanske kvinner gjennom forskjellige generasjoner, miljøer og yrkesgrupper.