Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Ekstrabevilgninger 2020: Fotoprosjektet "Bilder fra en pandemi"

2020 August Fotoprosjekt NOK 250 000

For funksjonshemmede har koronapandemien hatt alvorlige konsekvenser. Flere har mistet trenings- og behandlingstilbud, og mange pårørende har fått store ekstrabelastninger. I regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har fotograf Fartein Rudjord fulgt fire mennesker med ulike funksjonshemminger og dokumentert hvordan pandemien har påvirket livene deres.