Tekster og filmer om krise og ytringsfrihet

31. mars 2020

Vinnerne i Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er kåret. Det kom inn 280 bidrag til konkurransen totalt.

Og vinnerne er:


  • Førstepris til Regine Myhre ved Breivang vgs. i Tromsø for dokumentarfilmen «En far i livet»
     

  • Andrepris til Hanna Ramthun ved Hartvig Nissens skole i Oslo for teksten «Går det bra til sist?»
     

  • Tredjepris til Emma Geelmuyden ved Ullern vgs. i Oslo for essayet «Jeg taster, altså er jeg»

(Bidragene blir snart publisert.)                                     
 
Med krise som årets tema har det vært en spesiell situasjon for juryen å lese alle bidragene for så å gjennomføre møter via video på grunn av unntakssituasjonen i landet.
 
Fritt Ord-konkurransen for videregående skole er en årlig konkurranse der elever inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Det formuleres eget tema hvert år, og deltakerens bidrag kan leveres i form av en tekst eller en medieproduksjon.
 
- Det har vært fint å se det store engasjementet blant de mange videregåendeelevene som har skrevet om krise i år, sier juryleder Jostein Saxegaard.
 
Korona har vært tema blant mange av tekstene som er levert. Men endringene i situasjonen har skjedd så raskt at når man leser tekstene som er skrevet og levert for bare noen uker siden, ser man at de er skrevet i en helt annen tid og kontekst. Blant temaene som går igjen ellers finner vi klimakrise og miljøvern, og individuelle kriser i form av psykiske lidelser.
 
- Ikke bare er det ny deltakerrekord i antall bidrag. Det er også kommet veldig mange seriøse tekster og essay i år, sier Jostein Saxegaard. Forrige skoleår var temaet knyttet til karikaturer og tegninger, da kom det naturlig nok inn mange visuelle bidrag. De var det færre av i år.
 
- Vi ser at det er mye bekymring for fremtiden. Alvoret i klima- og miljøsituasjonen er gått opp for mange. Det synes i bidragene. En krise er jo en ansporing til endring. Når situasjonen blir prekær nok, så skjer det noe. Sånn sett er det meningsfullt å se at mange unge er opptatt av det.

Vi leser mange av bidragene som en bekymring for framtida.
 

Fokonk2020 2
Vinnerne av årets konkurranse
I et av vinnerbidragene reflekteres det over ulike sider ved mobilbruk. Mobilen er overalt, den gir både livsnæring og krise.
 
- For meg som småbarnsfar er det interessant se hvordan unge diskuterer mobilhverdagen på godt og vondt. Vi kommer oss ikke utenom, uansett alder, sier Jostein Saxegaard.
 
Han peker også på at vinnerbidragene i konkurransen minner om at ytringsfriheten er et tema som både er viktig i samfunnsdebatten og i det mer personlige.
 
- Vi tenker at vi lever i et åpent samfunn der mye kan snakkes om. Men selv om vi har fått en ny åpenhet, så er det mange temaer som fortsatt er lukket. Åpenheten er ikke alltid så reell som man skulle tro. Et av vinnerbidragene tar for seg oppvekst med bistand fra barnevernet. Det har vært mye offentlig debatt om barnevernet i Norge i det siste, men her kommer en tekst som er modig og åpner for noe som fortsatt er et tabuområde.

Det personlige kommer også til uttrykk på andre måter. Vinnerbidraget er en film med et bestefarportrett, en bestefar som har våget å si fra om kritikkverdige forhold i arbeidsliv og i helsevesenet. Dette er barnebarnets heder til en viktig stemme.
 
- Midt i koronatiden får vi dette betimelige bidraget om viktigheten av å bruke ytringsfriheten innen helse og medisin. Vi får innblikk i en situasjon som kunne gått galt, men hvor det gikk bra. I Norge er det faktisk mulig å kritisere offentlige instanser i en slik sammenheng, bare dét er en påminnelse om ytringsfriheten som en grunnleggende rettighet og om viktigheten av at den blir brukt. Dette står i sterk kontrast til det som nå kommer fram om hvordan Kina har håndtert og kontrollert viktig informasjon de siste månedene.
 
Juryen i årets konkurranse består av Bianca Boege fra Avistegnernes hus i Drøbak, Ingeborg Senneset, journalist i Aftenposten, Christina Svien, lektor ved Nannestad vgs., tidligere prisvinner Åshild Slåen og juryleder Jostein Saxegaard, lektor ved Porsgrunn vgs.