Å forlate ekstremisme - filmvisning og samtale

16. oktober 2018

Sant og Usant, Fritt Ord, Oslo Dokumentarkino, Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) inviterer til visning av dokumentarfilmen Exit med påfølgende samtale. Møt tidligere ekstremister fra venstre- og høyreorienterte og jihadistiske bevegelser fra Tyskland, Danmark og Frankrike i samtale etter filmen.

Tirsdag 16. oktober kl. 17:00 på Vika Kino
Billetter kan kjøpes her.

Hva skal til for å forlate en voldelig, ekstremistisk bevegelse? Hvordan bryter man med alt man kjenner og starter livet helt på nytt? Hvordan kan vi som samfunn legge til rette for at personer kan finne en vei ut av et ekstremistisk miljø?

Filmen Exit forteller om fem personer i Tyskland, Danmark, Frankrike og USA som har brutt ut fra ulike grupperinger av voldelig, politisk og religiøs ekstremisme. På Vika Kino kan du møte Manuel Bauer, Ingo Hasselbach, Søren Lerche og David Vallat til samtale, sammen med regissør Karen Winther. Ordstyrer er journalist Ingerid Salvesen.

OM FILMEN:
Hvordan kommer man seg ut av voldelige, ekstremistiske miljøer når det betyr å bryte med alt og alle man kjenner?

Det vi tror på, vårt bilde av verden og samfunnet, er grunnlaget for hvordan vi lever våre liv. Hva gjør du om dette fundamentet svikter, om alt du har trodd på viser seg å være feil?

I filmen Exit legger regissør Karen Winther ut på en personlig reise på søken etter svar på hva som har fått fem ekstremister til å velge bort vold og hat. På sin reise til Tyskland, Frankrike, Danmark og USA støter Karen også på ubehagelige sannheter knyttet til sin egen ekstremist-fortid.

Gjennom nære intervjuer blir vi kjent med Angela fra USA og Ingo og Manuel fra Tyskland. De har alle en fortid i høyreekstreme miljøer der det å utøve brutal vold mot «fienden» var vanlig. De lever nå ganske isolerte liv i skjul fra de miljøene de tidligere tilhørte. Søren fra Danmark tilhørte den andre siden av spekteret og var del av et voldelig antifascistisk miljø. I Frankrike møter vi David, som var aktiv i en islamistisk terrorgruppe.

Exit

GJESTER:
Manuel Bauer vokste opp i Øst-Tyskland. Som 13-åring ble han med i en høyreekstrem gruppe. Han var svært voldelig og fikk tilnavnet “pistolen”. Opplevelser i fengsel gjorde at han måtte forkaste sin ekstreme ideologi, og i 2006 fikk han hjelp av Exit-programmet i Tyskland til å komme ut av bevegelsen. Han har siden levd i skjul.

Ingo Hasselbach vokste også opp i Øst-Tyskland. Etter gjenforeningen ble han en lederskikkelse i nazi-miljøet, der han fikk tilnavnet “der Führer von Berlin”. Senere begynte han å tvile på ideologien sin. Ingo har skrevet en bok om sin fortid og hjalp til med å starte Exit-programmet i Tyskland.

Søren Lerche vokste opp i en vanlig middelklassefamilie i Danmark, men hadde problemer på skolen. I tenårene ble han med i en militant antifascistisk bevegelse. Etter en fengselsdom endret han syn på livet og sin voldsideologi. Han jobber i dag på en folkehøyskole og underviser i hvordan man kan forhindre radikalisering og voldelig ekstremisme.
David Vallat vokste opp i en forstad til Lyon i Frankrike. Han vervet seg i den franske hæren og var i Bosnia under Jugoslavia-krigen. Her ble han rekruttert til radikal islam og ble del av en gruppe som kalte seg GIA (Groupe Islamique Armé). I 1994 ble han arrestert og dømt til fengsel for å ha medvirket til terrorisme. Tiden i fengsel fikk ham til å endre sitt livssyn totalt.

Angela King vokste opp i Florida, der hun nærmest ble oppdradd til å være rasist og ble tidlig medlem av Aryan Nation. Etter Oklahoma-bomben i 1995, som en ung høyreekstrem amerikaner sto bak, ønsket Angela seg ut av organisasjonen, men folk rundt henne holdt henne tilbake. Hun ble arrestert for et ran, og i fengsel opplevde hun en omsorg fra andre mennesker som gjorde det umulig for henne å opprettholde den rasistiske ideologien hun hadde vokst opp med. Angela jobber i dag fulltid for organisasjonen Life After Hate.

Angela er med i filmen, men kommer ikke til Oslo.