Anders Nordmo Kvammen
manusutvikling for tegneseriefortellingen "Jobb"

2020 februar Bok, manusutvikling kr 75 000

Jobb er en selvbiografisk tegneserieroman om forfatterens arbeidsliv og arbeidslivet generelt.

I boken tar han opp viktige problemstillinger i arbeidslivet, som hvordan jobbene vi har på ulike vis definerer oss og hvordan andre ser en ut ifra hvor man jobbet eller ikke jobbet. “Jobb” problematiserer også hvordan det er å være arbeidsledig og å møte NAV-systemet med sine mange regler og fallgroper, samt hvor vanskelig det er å finne tak over hodet i et vanskelig boligmarked.