Ten Thousand Images
utvikling av dokumentarfilmen "Lapp versus Same"

2020 april Film, utvikling kr 150 000

Ten Thousand Images og regissør Ellen-Astri Lundby har fått støtte til utvikling av dokumentarprosjektet “LAPP versus SAME