Store norske leksikon
Ekstrabevilgninger 2021: Skriveoppdrag til kriserammede forfattere

2021 april Organisasjon kr 500 000

Med støtte fra Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening lyser Store norske leksikon ut skriveoppdrag for frilansforfattere som har mistet oppdrag eller inntekter som følge av pandemien.

- Vi ønsker oss særlig skribenter som har publisert stoff om det aktuelle temaet eller fagområdet før, for eksempel forskere som har tatt for seg temaet eller forfattere som har skrevet fag- eller faktabøker om det. Vi ønsker oss også flere forfattere med minoritetsbakgrunn, skriver SNL på sine nettsider.

Dette er en utvidelse av en satsning som ble satt i gang da korona-pandemien inntraff. I 2020 fordelte SNL 3,25 millioner kroner til faglitterære forfattere som ble økonomisk rammet av pandemien. Det resulterte i oppgraderinger av hele fagfelt og mange nye og gode artikler i leksikonet.

  • Les mer om utlysningen og se en oversikt over artikler leksikonet ønsker seg her
  • Interesseskjema finnes her

Foto: Ilja C. Hendel