Nosizwe Baqwa
teaterprosjektet "Nosizwe - mor av en nasjon"

2020 June Teater NOK 100 000

Nosizwe Baqwa har fått kr 100 000 i støtte til teaterprosjektet “Nosizwe – mor av en nasjon”, en generasjonsfortelling om tre kvinner som sirkler om temaene identitet, traumer, kjærlighet, flukt og migrasjon.