Store norske leksikon
Ekstrabevilgninger 2021: Skriveoppdrag til kriserammede forfattere

2021 April Organisasjon NOK 500 000

Med støtte fra Fritt Ord og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening lyser Store norske leksikon ut skriveoppdrag for frilansforfattere som har mistet oppdrag eller inntekter som følge av pandemien.