Gunel Imanova
Manusutvikling og oversettelse av boken "Den afghanske ghettoen"

2022 February Bok, manusutvikling NOK 100 000

«Den afghanske ghettoen», er et dokumentarisk portrett av livene til afghanske kvinner som bor i Norge, basert på forfatterens egne observasjoner og samtaler med flere titalls kvinner i et lukket afghansk kvinnefelleskap som hun fikk innpass i gjennom et år.