STIFTELSEN KÅKÅ KVERULANTKATEDRALEN
KÅKÅ 2022 - programstøtte

2022 February Organisasjon NOK 450 000

KÅKÅ Kverulantkatedralen er bevilget 450 000 kroner til sitt debattprogram i Stavanger. KÅKÅ Kverulantkatedralen er et debatt- og litteraturhus som siden oppstarten i 2014 drives som en ikke-kommersiell stiftelse med formål å skape engasjement for samfunnsspørsmål, kunstneriske uttrykk og kulturelle dilemma.