Tekstallianse
Det flytande litteraturhuset Epos 2022-2024

2022 February Organisasjon NOK 3 000 000

Bokbåten Epos har siden 1963 vært et populært kulturtilbud langs småhavner og grender på vestlandskysten. Etter at tilbudet var truet av nedleggelse, besluttet Fritt Ord å sikre videre drift ved å bevilge tre millioner kroner over tre år.