Erik Bjerck Hagen
utgivelse av Willy Dahls litteraturanmeldelser i utvalg

2022 February Bok, utgivelse NOK 15 000

Professor Erik Bjerck Hagen er bevilget 15 000 kr. til utgivelse av boken “Kaktus og roser. Anmeldelser av norsk litteratur 1954-1991”, som er en samling utvalgte litteraturanmeldelser av Willy Dahl.