Svalbard Museum
utstillingen "Demokratiets kår i Longyearbyen"

2022 April Utstilling NOK 150 000

Svalbard Museum er bevilget 150 000 kroner i støtte til utvikling av utstillingen “Demokratiets kår i Longyearbyen.”