The Fritt Ord Tribute 2007
Niels Christian Geelmuyden

For original, outspoken contributions to Norwegian public debate.Janet Garton og Ljubiša Rajić for deres bidrag til undervisningen i norsk språk og litteratur ved universiteter i utlandet.