Anne-Stine Johnsbråten
manusutvikling og utgivelse av fotoboken "Good Wife, Wise Mother – Women in Japan"

2017 oktober Fotoprosjekt kr 100 000

Anne-Stine Johnsbråtens fotoprosjekt «Good Wife, Wise Mother» skildrer rundt 100 japanske kvinner gjennom forskjellige generasjoner, miljøer og yrkesgrupper.

– Da jeg reiste i Japan, var jeg spent på å høre hva kvinnene ville si om arbeid og likestilling, skriver Johnsbråten på bokens bakside. – Jeg lurte på hvordan de så på sin frihet i et kjønnsperspektiv. Hvordan ser de på fremtiden?

Underliggende strukturer i samfunnet gjør det vanskelig for kvinner å kombinere karriere og et familieliv i Japan. Men de tradisjonelle og veletablerte japanske kjønnsrollene ser ut til å være i endring – utfordret av sterke progressive kvinner. Fotoboken «Good Wife, Wise Mother» lanseres digitalt søndag 6. desember 2020 kl. 18.30 på Facebook-siden til Fotogalleriet i Oslo.

Boken gis ut av det svenske forlaget Journal.

Fritt Ord har støttet arbeidet med prosjektet med kr 100 000 i 2010 og kr 100 000 i 2017.