Fritt Ords priser

Stiftelsen Fritt Ord hedrer personer eller organisasjoner for deres arbeid innenfor området for stiftelsens formål.