Fritt Ords Honnør

Fritt Ords Honnør er en ytringsfrihetspris som gjerne tildeles i forbindelse med en aktuell sak. Honnør kan utdeles flere ganger i året

Prismottakere