Fritt Ords Honnør 2012
Louiza Louhibi

Louiza Louhibi tildeles Fritt Ords honnør for sitt mot i debatten om seksualisert vold mot kvinner og for aktivt å ha imøtegått ekstreme holdninger som har religiøs og politisk forankring.

Louiza Louhibi ble utsatt for en overfallsvoldtekt i Oslo i 2008. Gjerningsmannen hadde også voldtatt tre andre kvinner. Han ble dømt til sju års forvaring, blant annet basert på Louhibis vitneprov.

Louhibi gikk offentlig ut i voldtektsdebatten i fjor høst: “Jeg var et offer for en overfallsvoldtekt i 2008. Men man kan ikke være et offer hele livet. Aksjon mot voldtekt nå,” skrev hun på Twitter. Hun fulgte opp temaet med flere avisintervjuer og tv-opptredener.

Åpenheten har gjort Louihibi til gjenstand for grov sjikane, blant annet på Facebook. Etter en opptreden i Debatten på NRK1 i januar i år måtte hun kjøres hjem av sivilkledd politi. Hun har nå med seg en voldsalarm når hun beveger seg ute.

Istedenfor å la seg skremme har Louiza Louhibi utvidet sin kamp mot det hun i et intervju med NRK kaller “en liten, men voksende gruppe av unge, muslimske menn som bekjenner seg til en ekstrem tolkning av islam”. Hun har blant annet opprettet en Facebook-side mot ekstremisme på nettet. Nylig varslet hun også Politiets sikkerhetstjeneste om en trusselvideo mot norske statsinstitusjoner.

Louiza Louhibi (21) bor i Oslo. Foreldrene har fransk-algirsk-bakgrunn. Hun er politisk aktiv i Arbeiderpartiets likestillingsutvalg og Blindern AUF.