Kontakt oss

Stiftelsen Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo
(Post- og besøksadresse)

Velkommen til å ta kontakt på
telefon 23 01 46 46 eller
e-post post@frittord.no

Du kan kontakte administrasjonen direkte. Alle ansatte kan bidra med veiledning og spørsmål knyttet til søknadsprosessen.

Pressehenvendelser rettes til stiftelsens direktør eller nestleder.

Fakturaer sendes til faktura@frittord.no

Nyhetsbrev

Dersom du er interesert i å få beskjed om Fritt Ords arrangementer så kan du melde deg på vår mailingliste her.

Koronavirus

På grunn av begrenset telefonkapasitet våren 2020 ber vi om at alle henvendelser sendes på e-post til post@frittord.no.

For søknadsveiledning og spørsmål til «Ekstrabevilgninger 2020» kontakt oss på e-post på post@frittord.no, direktør Knut Olav Åmås på knut.olav.amas@frittord.no eller prosjektdirektør Bente Roalsvig på bente.roalsvig@frittord.no.

Administrasjon