Fritt Ords Honnør 1986
Radio Immigranten

For aktiv bruk av sin selvstyrte nærradio til å fremme gjensidig forståelse for innvandrernes og nordmenns kultur og samfunnsforhold.