Fritt Ords Honnør 1992
Svein Ellingsen, Erik Hillestad og Egil Hovland

For nyskapende virke innen kirkelig kunst.