Fritt Ords Honnør 1986
Anders Bratholm

For hans årelange engasjement og uredde bruk av det frie ord i den offentlige debatt, senest i forbindelse med politivoldsaken.