Fritt Ords Honnør 1988
Barthelemy Niava

For å øke den mellommenneskelige forståelse ved å spre kunnskap om afrikansk kultur i Norge og gjøre Norge bedre kjent i Afrika.