Fritt Ords Honnør 1989
Hå Gamle Prestegard

For restaurering av et verdifullt gardstun og for levende kulturarbeid i husene.