Fritt Ords Honnør 1984
Alf Steinsøy

For ved en kombinasjon av dristighet og varsomhet å ha åpnet for forsøk med friere kringkastingsformer.