Fritt Ords Honnør 2004
Kristian Ottosen

Kristian Ottosen for enestående bidrag til å fremskaffe og formidle kunnskap om de norske krigsfangene under andre verdenskrig.