Fritt Ords Honnør 2013
Per Edgar Kokkvold og Nils E. Øy

Per Edgar Kokkvold og Nils E. Øy tildeles Fritt Ords honnør.

Per Edgar Kokkvold får honnøren for sitt prinsippfaste forsvar for ytringsfriheten, også under mangeårige drapstrusler, og for sine mange og skarpe kommentarer til journalistisk praksis som bidrag til pressens selvkritikk og selvregulering.

Nils E. Øy tildeles honnøren for sin utrettelige kamp gjennom førti år for offentlighet, innsynsrett, redaksjonell selvstendighet og profesjonalitet, samt for oppbyggingen av et enestående fagarkiv på disse feltene.

Per Edgar Kokkvold (f. 1946 på Røros) begynte som journalist i Arbeiderbladets utenriksredaksjon i 1972, og ble senere utenriksredaktør (1984–91) og redaktør (1991–96) i samme avis. I perioden 1996–2013 var Kokkvold generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Kokkvold sto helt sentralt i striden om Muhammed-karikaturene som Jyllands-Posten publiserte i 2005. Kokkvold forsvarte publiseringen, også da den kom i det norske Magazinet. Fra tidlig i 2006 ble han utsatt for drapstrusler, og har i lange perioder hatt politibeskyttelse. Kokkvold har hele tiden fastholdt sin oppfatning om at norske medier ikke må gi etter for islamistiske eller andre terrortrusler når ytringsfriheten står på spill.

Per Edgar Kokkvold har med sine poengterte og ofte overraskende uttalelser i en rekke andre kontroversielle saker bidratt vesentlig til den offentlige debatten om presseetikk, journalistisk praksis og intellektuelt nivå i pressen.

Nils E. Øy (f. 1946 i Ørsta) begynte som journalist i Fredriksstad Blad i 1964, og ble senere reportasjesjef. Han har virket som nestleder ved Institutt for journalistikk (1977–84) og redaktør i Gudbrandsdølen Lillehammer Tilskuer (1984–88). Fra 1988–96 var Øy instituttsjef ved Institutt for journalistikk, og i perioden 1996–2013 generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Nils Øy har i en årrekke stått i spissen for pressens arbeid for å sikre en reell praktisering av offentlighetsloven, for å kjempe frem innsynsretten og fastholde kildevern og informasjonsfrihet som grunnverdier. Gjennom en rekke komiteer, rapport- og bokutgivelser og sitt virke som lærer, mentor og generøs kollega har Øy bidratt til å sette nye standarder for profesjonalitet og metodeutvikling i bransjen. Senere denne måneden utkommer hans nye bok Medierett for journalister, som oppsummerer hans faglige erfaringer og innsikter. Nils Øys sjeldent omfattende spesialarkiv på disse områdene er nå under tilretteleggelse for alminnelig bruk.