Fritt Ords Honnør 2007
Sissel Benneche Osvold

For virke som en skarp, velformulert skribent båret frem av et sosialt engasjement.