Fritt Ords Honnør 2011
Odd S. Lovoll

Fritt Ords Honnør tildeles Odd S. Lovoll for hans betydelige bidrag til historieskriving om det norske Amerika.

Odd S. Lovoll har med sitt omfattende forfatterskap belyst et bredt spekter av norsk-amerikanske emner. Honnørmottakeren har utgitt generelle fremstillinger og spesifikke studier, blant annet om de norske bygdelagene i Amerika og innvandrernes liv i Chicago og i småbyer på prærien. Hans siste bok, Norwegian Newspapers in America, er et standardverk om den norsk-amerikanske pressen.

Lovoll er omtalt som “norskamerikanernes fremste historiker”, og få har tilsvarende kunnskap om og forståelse av denne befolkningsgruppen.

Det løfterike landet (1983) er Lovolls mest kjente og populære utgivelse. Boken skildrer utvandringen fra Norge til USA og det samfunn innvandrerne skapte i det nye landet. Innfridde løfter (1999) gir et samtidsbilde av befolkningsgruppen ved tusenårsskiftet. Boken står i en særstilling innen nyere amerikansk etnisk historie.

Odd S. Lovoll er professor emeritus ved St. Olaf College i Northfield, Minnesota. Han har vært ansatt i 30 år ved lærestedet, i perioden 1992–2000 som King Olav V Professor of Scandinavian-American Studies.

I løpet av sin yrkeskarriere har Lovoll pleid en tett kontakt med Norge gjennom sin virksomhet som foredragsholder og engasjementer ved universiteter og høyskoler. Han var ansatt som professor II i historie ved Universitet i Oslo i perioden 1995–2004. Lovoll ble i 1986 utnevnt til ridder av Den Kongelige Norske Fortjenstorden, og ble i 1989 medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Odd S. Lovoll ble født i 1934 i Sande i Møre og Romsdal og utvandret til Seattle i 1946. Han har sin utdannelse fra Norge og USA, med fagene norsk fra Universitetet i Bergen (1961) og historie fra Universitet i Oslo (1967). Videre har han sin M.A.-avhandling fra University of North Dakota (1969) og Ph.D.-avhandling fra University of Minnesota (1973).