Fritt Ords Honnør 1998
Kristin Brudevoll

For vedvarende arbeid for norsk skjønnlitteratur i utlandet.