Fritt Ords Honnør 1979
Hans Heiberg

Hans Heiberg (posthumt) for kraftfull, evnerik og uredd – men aldri uansvarlig – bruk av det frie ord gjennom 50 år.