Fritt Ords Honnør 2009
Erik Fosse og Mads Gilbert

Fritt Ords Honnør tildeles legene Erik Fosse og Mads Gilbert for utrettelig å ha formidlet enestående øyevitneskildringer av sivilbefolkningens lidelser under bombingen av Gaza.

Erik Fosse og Mads Gilbert ga konkrete vitnesbyrd om virkningene av bombingen til vestlige og arabiske journalister i løpet av årets første ti dager. De formidlet hva de så med egne øyne på sykehuset Al-Shifa i Gaza ut fra sin medisinske erfaring. Bak vitnefunksjonen og den medisinske innsatsen lå et sterkt engasjement for sivilbefolkningen.

Den humanitære organisasjonen Norwac (The Norwegian Aid Committee) bestemte seg for at de skulle reise inn i Gaza 28. desember 2008. Legene Erik Fosse og Mads Gilbert, som arbeider for Norwac, krysset grensen 31. desember 2008. De var i flere dager de eneste vitnene fra Vesten. Helsearbeidere begynte å slippe inn 8. januar 2009. Fosse og Gilbert reiste ut av Gaza 10. januar 2009.

Fosse og Gilbert har begge lang erfaring fra medisinsk arbeid i krigs- og konfliktsituasjoner på Balkan og i Midt-Østen. De har arbeidet i Gaza i flere perioder i løpet av de siste 20 årene.

Til daglig er Erik Fosse professor og avdelingsoverlege ved Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet i Oslo. Han er i tillegg direktør i Norwac. Mads Gilbert er professor, avdelingsleder og overlege ved Akuttmedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Fosse og Gilbert skriver i dag en bok om hendelsene i Gaza, som skal utgis på norsk, engelsk og arabisk høsten 2009.