Fritt Ords Honnør 1990
Edvard Beyer

For initiativet til og arbeidet med verket Norsk Litteraturkritikks historie 1770–1940.