Fritt Ords Honnør 1996
Axel Jensen

For nyskapende diktning og sterkt forsvar av ytringsfriheten.