Fritt Ords Honnør 1996
Knut Wigert

For utrettelig arbeid med Ibsen-museet i Arbinsgate og for engasjert formidling av Ibsens ord.