Fritt Ords Honnør 1996
Cato Guhnfeldt

For et unikt historisk forfatterskap, basert på nitid, oppsøkende granskning.