Fritt Ords Honnør 1986
Odd Kvaal Pedersen

For fremsynt og vidtfavnende publisistvirksomhet om den undertrykte befolkningen i Sør-Afrika og om u-landsproblemer.