Fritt Ords Honnør 1994
Helga Arntzen

For initiativ til og verdifullt arbeid med Hvite Busser til Auschwitz.