Fritt Ords Honnør 1995
Helga Arntzen

For initiativ til og verdifullt arbeid med Hvite Busser til Auschwitz.