Fritt Ords Honnør 1996
Rune Slagstad

For hans utvikling av Nytt Norsk Tidsskrift og hans bidrag til samfunnsdebatten.