Fritt Ords Honnør 1990
Sidsel Mørck

For modig bruk av ordet i pionerinnsats for miljøvern.