Fritt Ords Honnør 1995
Hans P.S. Knudsen

For iherdig forskning i norsk folkelesnings historie.