Fritt Ords Honnør 2000
Kadra

For modig avdekking av inhuman og straffbar behandling av kvinner.