Fritt Ords Honnør 2022
Lise Klaveness

Fotballpresident Lise Klaveness tildeles Fritt Ords Honnør for sin modige og direkte tale om menneskerettighetsbrudd og diskriminering, på kongressen til det internasjonale fotballforbundet Fifa i Qatar torsdag 31. mars.

Klaveness’ offentlige innsats under den internasjonale fotballkongressen, og spesielt hennes sterke og kraftfulle tale, er en forbilledlig og effektiv bruk av ytringsfriheten for å bekjempe maktmisbruk, undertrykking og korrupsjon, sier Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.

Klaveness’ tale var forankret i hennes egen personlige fotballhistorie og var sterkt verdiorientert mht. likestilling, åpenhet og trygge forhold for skeive og andre minoriteter. Samtidig kritiserte hun hvordan Qatar ble tildelt Fotball-VM i strid med idrettens egne verdier; FIFAs sene og utydelige reaksjon på Russlands krig mot Ukraina; og den internasjonale toppfotballens svake vilje til å motarbeide menneskerettighetsbrudd, korrupsjon og diskriminering.

Talen har allerede vist seg virkningsfull. Den har fått stort gjennomslag internasjonalt, men møter samtidig stor motstand og kritikk, ikke minst i FIFA.

Fritt ORds Honnør til Lise Klaveness
Lise Klaveness. Foto: AP

Fotball-VM i Qatar til høsten har i flere år vært et svært kontroversielt idrettsarrangement. Norges Fotballforbund (NFF) vedtok på det ekstraordinære forbundstinget i juni i fjor å delta – ikke boikotte. Samtidig fikk et forslag fra grasrota i Fotball-Norge, fra Sportsklubben Trane i Bergen, stort flertall. Det gikk ut på at NFF forpliktet seg til å komme med kraftig kritikk mot FIFA på kongressen i mars i år – både for tildelingen av Fotball-VM til Qatar og for den manglende oppfølgingen av systematiske og vedvarende menneskerettsbrudd knyttet til forberedelsene.

– Lise Klaveness’ tale i Qatar er dermed også en tydelig markering og et engasjement fra den folkebevegelsen som norsk fotball representerer, sier Grete Brochmann.

Lise Klaveness’ kommentar til prisen:

“Inderlig takk for gjev pris. Jeg tar den imot med ydmykhet og som en motivasjon til å jobbe enda hardere for å beskytte fotballen og jobbe for nødvendig endring.
Jeg har i de siste dagene fått oppleve hvor sterkt presset for ikke å bruke stemmen sin offentlig kan være i sensitive saker, i sensitiv kontekst. Dette endret likevel ikke vårt syn på at dette måtte vi gjøre. Jeg har respekt for at FIFA lot oss komme til orde med et kritisk innlegg. Vi har i ettertid fått tilbakemeldinger fra kollegaer fra mange andre land, også ikke-vestlige, om at det var viktig å løfte debatten på FIFA-kongressen. Nå gjelder det å skape gode allianser og dra saken videre.
Jeg deler prisen med gode kollegaer i NFF og norsk fotball, ikke minst norske klubber og supportere som ga meg oppdraget om å videreformidle et viktig budskap fra alle våre medlemmer. Jeg ønsker å gi prispengene videre til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) som utrettelig arbeider for respekt og rettssikkerhet for våre mest utsatte, asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge.”

Om Lise Klaveness:
Lise Klaveness (40) har mange års bakgrunn som norsk toppfotballspiller. Hun har 73 A-landskamper og 231 kamper i toppserien bak seg. Hun er utdannet jurist og har arbeidet som advokat hos Hjort, juridisk spesialrådgiver i Norges Bank og dommerfullmektig i Oslo tingrett. Klaveness har vært ekspertkommentator i NRK og siden 2018 toppfotballsjef i Norges Fotballforbund. I mars i år overtok hun som president i Fotballforbundet. Lise Klaveness er gift med Ingrid Fosse Sæthre, og paret har tre barn sammen.

Fritt Ords Honnør:
Prisen består av et beløp på 100 000 kroner. Prisen deles ut av Stiftelsen Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak. Fritt Ord deler også ut Fritt Ords Pris årlig. Utdelingen til Lise Klaveness fant sted 21. april kl. 10.30.