Fritt Ords Honnør 1984
Anne-Lisa Amadou

For hennes arbeid med å oversette til norsk Marcel Prousts romansyklus På sporet av den tapte tid.