Fritt Ords Honnør 2018
Odd Isungset

Fritt Ords Honnør ble tildelt journalist og forfatter Odd Isungset (63) 31. oktober 2018 for hans undersøkende journalistikk om Nygaard-saken.

Odd Isungset er en av Norges dyktigste undersøkende journalister. Hans største enkeltinnsats er 25 års standhaftig og grundig arbeid med det fortsatt uoppklarte attentatet på forlagsdirektør William Nygaard i 1993. Det har resultert i to bøker, Attentatet (2000) og Hvem skjøt William Nygaard? (2010), og fire TV-dokumentarer: TV2s Attentatet i Dagaliveien (1997), TV2s Rikets tilstand (2001), TV2s Blodsporene fra Dagaliveien (2008), som førte til at Nygaard-saken ble gjenopptatt i 2009, og NRK-dokumentaren Dødsdømt (2012, med Cecilie Ellingsen).

Undersøkelsene som Isungset la frem i dokumentarfilmen fra 2008, ble av Kripos fremhevet som årsak til at flere personer nylig ble siktet i saken, to dager før foreldelsesfristen på 25 år utløp. Siktelsen gjelder ikke bare drapsforsøk, men også at attentatet satte betydelige samfunnsinteresser i fare ved å være direkte rettet mot ytringsfriheten.

– Odd Isungset har med en unik utholdenhet utført undersøkende journalistikk som har vært avgjørende for å belyse alle sider ved Nygaard-saken. Drapsforsøket på Nygaard var et angrep på ytringsfriheten som verken politi eller politikere forstod betydningen av før etter flere år, sier Grete Brochmann, styreleder i Stiftelsen Fritt Ord.

William Nygaards forlag Aschehoug utga i 1989 en oversettelse av Salman Rushdies roman Sataniske vers. Tidligere samme år utstedte ayatollah Khomeini, leder for det iranske prestestyret, en fatwa (dødsdom) mot alle som hadde befatning med utgivelse av boken. Utgivelsen av den norske oversettelsen ble derfor omgitt av strenge sikkerhetstiltak. 3000 muslimer demonstrerte mot utgivelsen i Oslos gater, og to bokhandler i Oslo og Bærum ble antent. I 1991 ble den japanske oversetteren av Rushdies bok drept. Den italienske oversetteren overlevde et knivangrep.

Oslo-politiet mente likevel at det å knytte attentatet på Nygaard til Rushdie-saken var en «medieskapt» idé. Isungset har påvist at bevismateriale og dokumenter har forsvunnet fra politiet underveis i etterforskningen, som var preget av store feil og mangler helt fra starten.

Som dokumentarsjef i både TV2 og NRK har Odd Isungset stått bak en lang rekke viktige TV-dokumentarer som har satt i gang debatter og hatt politiske konsekvenser. Hans arbeid har vist hvor velegnet den grundige dokumentaren er som journalistisk medium i krevende saker. Flere av dem har vakt stor internasjonal oppmerksomhet og mottatt priser, som TV2-dokumentaren Truet til taushet (2006, med Per Christian Magnus og Robert Reinlund) om karikaturstriden.

– Det er for den undersøkande journalistikken om Nygaard-saka, vår eiga Rushdie-sak, du i dag får Fritt Ords Honnør. Det er for ein undersøkande journalistikk som både har vore standhaftig og sjølvstendig; du har nekta å gje slepp, nekta å gi opp, og du har utfordra dei som har ønskt å legge lokk på saka, maktpersonar både i Norge og i Iran. Ja, du har til tider også utfordra hovudpersonen William Nygaard sjølv», sa styremedlem i Fritt Ord, Sigrun Slapgard, i sin tale til prisvinneren.
– Det er ingen tvil om at ditt arbeid har vore heilt avgjerande for at det nå endeleg kjem ei stadfesting frå påtalemakta om at skota i Dagalaiveien er Norges Rushdie-sak, eit åtak på ytringsfridomen. Hele Slapgards tale til Isungset "kan du lese her. ":/attachments/07cb2a9d7eb49f904e22b6a546e721794bafdd03/27-20191220153918328619.pdf

Skjermbilde 2023 06 04 kl. 12.23.53
Odd Isungset mottar prisen 31. oktober 2018. Foto: Fritt Ord

Odd Isungset (63)
Odd Isungset er født på Geilo og utdannet som journalist ved Høgskulen i Volda. Han var ansatt i NRK i ti år fra 1982 til 1992, blant annet som leder for Dagsnytts gravegruppe og som korrespondent i København. Han ble ansatt i TV2 fra kanalens start i 1992 og var blant annet redaksjonssjef for Dokument 2. Fra 1999 til 2010 var han medlem av Pressens Faglige Utvalg, og fra 2004 ledet han utvalget. I 2012 begynte Isungset i NRK, der han inntil nylig var redaktør i Brennpunkt-redaksjonen. I dag er han reportasjeleder for undersøkende journalistikk i Distriktsdivisjonen i NRK. Isungset fikk SKUP-diplom for boken Attentatet i 2000. I 2011 mottok han Den store journalistprisen for boken Hvem skjøt William Nygaard?

Fritt Ords Honnør
Fritt Ords Honnør består av 100 000 kroner og en krystallvase, og er en påskjønnelse som deles ut av Stiftelsen Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak. Fritt Ords styre deler også ut Fritt Ords Pris.