Fritt Ords Honnør 1980
Anne Ma Ødegaard

For bruk av det frie ord til forsvar for en svak gruppe, til tross for at hun utsatte seg selv for misbilligelse og belastninger i eget miljø.