Fritt Ords Honnør 1996
Kari Vogt

For hennes bidrag til forståelse av islam og muslimsk kultur.