Fritt Ords Honnør 1991
Stiftelsen Aur Prestegård

For pietetsfull restaurering av prestegårdens forpakterbolig.