Fritt Ords Honnør 1985
Dag Sørli

For sin innsats for det trykte ord i vår nordligste landsdel.